Top đầu trong các
trường cao đẳng

Đảm bảo việc làm tốt nhất
cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Top đầu trong các trường cao đẳng

Đào tạo các ngành thiết yếu

Đào tạo các ngành thiết yếu

Ưu điểm vượt trội

Ưu điểm vượt trội

Các ngành tuyển sinh năm học 2024 - 2025

Các ngành tuyển sinh năm học 2024 - 2025

10 lý do bạn nên theo học tại HIC

10 lý do bạn nên theo học tại HITC
Quét mã QR

Hoạt động ngoại khóa
Giao lưu văn hóa của sinh viên HIC

Hoạt động ngoại khóa - Giao lưu văn hóa của sinh viên HIC

Thông tin đăng ký học

Đăng ký học
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến