Danh sách Sinh Viên TN K5

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Quốc gia/quốc tịch Ngành/Nghề đào tạo Trình độ đào tạo Hình thức đào tạo Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Số QĐ công nhận tốt nghiệp Ngày tháng năm của QĐ Ngày tháng năm cấp bằng TN Số hiệu bằng TN Số vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp Tên cơ sở đào tạo lúc cấp văn bằng tốt nghiệp
1 Lý Văn Công 15/06/1986 Nam Bắc Giang Nùng Việt Nam Hướng Dẫn Du Lịch Cao đẳng Chính quy 2020 Trung bình khá 201/2020/QĐ-HIC 22/07/2020 22/07/2020 HIC2020001 001/2020/HDDL Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội
2 Chu Thị Luyến 25/11/1999 Nữ Bắc Ninh Kinh (Việt) Việt Nam Hướng Dẫn Du Lịch Cao đẳng Chính quy 2020 Khá 201/2020/QĐ-HIC 22/07/2020 22/07/2020 HIC2020002 002/2020/HDDL Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến