Tìm hiểu về các vị trí kế toán nội bộ và trách nhiệm tương ứng 

“Kế toán nội bộ” là cụm từ không còn xa lạ, thế nhưng không phải ai cũng có thể nắm rõ được các mảng cũng như trách nhiệm cụ thể của từng vị trí kế toán nội bộ. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về nghề nghiệp thú vị này!

Kế toán nội bộ là gì?

Hiểu một cách đơn giản, kế toán nội bộ là người thực hiện và chịu trách nhiệm về việc theo dõi, ghi chép, tính toán, thống kê, lưu trữ các dữ liệu liên quan hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Nếu như doanh nghiệp nhỏ chỉ cần từ 1-2 kế toán nội bộ thì tại các doanh nghiệp lớn kế toán nội bộ được chia làm nhiều mảng khác nhau.

Phân loại kế toán nội bộ

  • Kế toán trưởng

Là người  đứng đầu bộ phận kế toán. Có trách nhiệm điều hành, kiểm tra công việc của các thành viên trong bộ phận. Bên cạnh đó, kế toán trưởng còn phụ trách báo cáo cho Ban giám đốc tình hình tài chính lợi nhuận của doanh nghiệp.

  • Kế toán thanh toán

Đảm nhận việc lập các chứng từ tạm ứng, đề xuất thanh toán, thanh toán và đối chiếu các kết quả với công nợ.

  • Kế toán kho

Đảm nhận việc lập các chứng từ xuất – nhập hàng của công ty. Ghi chép thông tin số liệu hàng hoá và lập chứng từ, báo cáo.

  • Kế toán tiền lương

Quản lý hợp đồng lao động, tính tiền lương và thanh toán theo hợp đồng, theo dõi chế độ  bảo hiểm ý tế và bảo hiểm xã hội của người lao động.

  • Kế toán công nợ

Kiểm tra, theo dõi tình hình công nợ của khách hàng. Từ đó, lập báo cáo công nợ (phải thu, phải trả, tạm ứng, uỷ thác).

  • Kiểm soát nội bộ

Đảm nhiệm giám sát chất lượng nhân viên, hệ thống hoạt động doanh nghiệp, máy móc trang thiết bị cũng như các chi phí để báo cáo các kết quả và hoạt động diễn ra đúng pháp luật.

  • Kế toán bán hàng

Thực hiện nhập số liệu bán hàng, mua hàng trên phần mềm máy tính, lập hoá đơn và chiết khấu cho các khách hàng.

  • Kế toán thu chi

Lập phiếu thu chi và cập nhật đầy đủ vào quỹ tiền mặt của công ty, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện theo đúng các quy định.

  • Kế toán tổng hợp

Ghi chép số liệu và phân loại các báo cáo, sau đó lập các chứng từ và thống kê tổng quát những dữ liệu để theo dõi các hoạt động tài chính của công ty.

  • Kế toán ngân hàng

Mở các tài khoản cho ngân hàng công ty, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền và nộp tiền vào tài khoản. Quản lý và theo dõi nguồn tiền tại ngân hàng.

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến