Cao đẳng Dược

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 161/QĐ-HIC, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội)

 

Tên ngành, nghề:     Dược

Mã ngành, nghề:     6720201

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:  3 năm

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người Dượctrình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về Dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

– Áp dụng được kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;

– Áp dụng được kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên ngành về Dược (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm);

– Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành;

– Thực hiện chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

1.2.2. Về kỹ năng

– Thực hiện quản lý, cung ứng thuốc;

– Thực hiện đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

– Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao;

– Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

1.2.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

– Coi trọng kết hợp Y – Dư­ợc học hiện đại với Y – Dư­ợc học cổ truyền.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người Dược cao đẳng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm thuộc các thành phần kinh tế theo quy chế tuyển dụng của các cơ quan quản lý nhà nước và của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

  1. 2. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học

– Số lượng môn học, mô đun: 34

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 120 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung:435 giờ

– Khối lượng các môn học cơ sở: 630 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1830 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 863 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1996 giờ, kiểm tra, thi kết thúc môn: 81 giờ.

  1. Nội dung chương trình
Mã MH/

MĐ/

HP

Tên môn học/ mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/

thực tập/thí nghiệm/bài tập/

thảo luận

Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 21 435 152 262 21
MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 58 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 4 75 36 35 4
MH05 Tin học 3 75 15 58 2
MH06 Tiếng Anh 6 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
MH07 Tiếng Anh chuyên ngành (1,2) 6 150 29 119 2
MH08 Vật lý  đại cương 2 45 15 28 2
MH09 Xác suất – Thống kê 2 45 15 28 2
MH10 Sinh học và Di truyền 2 30 29 0 1
MH11 Hoá học đại cương – vô cơ 3 60 29 29 2
MH12 Vi sinh vật và Ký sinh trùng 2 45 14 29 2
MH13 Giải phẫu và Sinh lý 4 75 43 29 3
MH14 Hoá hữu cơ 3 60 29 29 2
MH15 Hóa phân tích 3 60 29 29 2
MH16 Hoá sinh 3 60 29 29 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
MH17 Thực vật dược – Đọc và  viết tên thuốc 4 75 44 28 3
MH18 Bệnh học 4 90 29 58 3
MH19 Hóa dược 4 90 29 58 3
MH20 Dược liệu 4 90 29 58 3
MH21 Dược lý 1 4 90 29 58 3
MH22 Dược lý 2 4 90 29 58 3
MH23 Bào chế 1 4 90 29 58 3
MH24 Bào chế 2 4 90 29 58 3
MH25 Kiểm nghiệm thuốc 4 90 29 58 3
MH26 Quản lý tồn trữ thuốc 2 45 14 29 2
MH27 Dược lâm sàng 3 60 30 28 2
MH28 Kinh tế dược 2 30 29 1
MH29 Đảm bảo chất lượng thuốc 3 60 29 29 2
MH30 Pháp chế dược 2 30 29 1
MH31 Dược học cổ truyền 3 90 29 58 3
MH32 Thực tế ngành 6 270 270
MH33 Thực tập tốt nghiệp 10 450 450
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 2 45 14 29 2
MH34 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe  

2

 

45

 

14

 

29

 

2

MH34 Maketting dược
MH34 Quản trị – Kinh doanh dược
 

Tổng cộng

 

120

 

2940

 

863

 

1996

 

81

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến