Học tiếng Trung dễ như trở bàn tay khi thuộc lòng các nguyên tắc phiên âm

Phiên âm là thành phần quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ của bất kì ai. Chính vì thế, ngay khi làm quen với ngôn ngữ bất kì bạn sẽ được học cách phiên âm sao cho chuẩn.

Phiên âm tiếng Trung bao gồm các chữ cái Latinh biểu thị cách phát âm của chữ Hán. Cấu tạo phiên âm thường bao gồm: nguyên âm + phụ âm +dấu. Đối với phiên âm tiếng Trung sẽ có: vận mẫu, thanh mẫu và thanh điệu.

Vậy làm thế nào để phát âm tiếng Trung chuẩn như người bản ngữ? Hãy học ngay các quy tắc vàng về phiên âm tiếng Trung dưới đây nhé!

 

– Nguyên tắc thanh điệu

+  Đối với âm mẫu có vận mẫu kép (ei, ua, an,…) thì đánh dấu ở phiên âm có độ mở môi lớn hơn âm còn lại. Theo thứ tự giảm dần: a, o, e, i, u, ü. 

Ví dụ: Háishi

+ Dấu chữ “i” sẽ bị mất khi  bạn đánh thanh điệu vào chúng

Ví dụ: Chī

+ Khi có “u, i” cùng xuất hiện, thanh điệu sẽ được đánh vào âm phía sau

Ví dụ: Liúxué

– Nguyên tắc viết phiên âm

+  Giữ nguyên hai dấu chấm trên nguyên âm “ü” khi ghép các nguyên âm “ü”, “üe” với phụ âm “l”, “n”
Ví dụ:   l + üe lüe
+ Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm: “j”, “q”, “n”, “l”, “x”.
 Đối với “ü” và các vận mẫu có “ü” ở đầu thì thay thế bằng “yu”.
Ví dụ: üe -> yue

+ Các nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün” nếu ghép với các phụ âm “j”, “q”, “x””thì khi viết phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”.
Ví dụ: Xüe -> xue
+ Nếu trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm thì phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước “u”.
Ví dụ: u -> wu
+ Các nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, nếu phía trước không ghép với phụ âm thì khi viết phải bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”.
Ví dụ: uei – > wei
+   Các nguyên âm “uei”, “uen”, “iou” khi kết hợp với phụ âm sẽ viết thành “ui”, “un”, “iu”.
Ví dụ: j+ iou jiu
Các nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang” phía trước không có phụ âm thì i viết thành y.
Ví dụ: ieye
thêm “y” phía trước các nguyên âm “i”; “in”; “ing”.
Ví dụ:  in yin
Nguyên âm “iou” nếu đứng sau phụ âm thì khi viết phải bỏ “o” ở giữa.
Ví dụ: l + iou -> liù
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến