Blockchain – Công nghệ hốt bạc cho con người trong thời đại số

Xã hội hiện đại mở đường cho công nghệ phát triển không ngừng. Với những tính năng độc đáo Blockchain đang trở thành “công cụ hốt bạc” được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực.

Blockchain là gì?

Blockchain hay gọi là Công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Nó là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch.

Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Blockchain có nhiều điểm tương đồng với Google Doc. Đó là tạo ra một tài liệu và cho phép mọi người truy cập vào tài liệu cùng một lúc.  Tuy nhiên vẫn đảm bảo tất cả các sửa đổi (của bất cứ ai) đều được cập nhật. Tất nhiên, blockchain phức tạp hơn Google Doc, nhưng sự tương tự là phù hợp vì nó minh họa ba ý tưởng quan trọng của công nghệ.

Tổng quan về blockchain

  • Blockchain là một cơ sở dữ liệu lưu trữ các khối dữ liệu được mã hóa. Sau đó, chuỗi chúng lại với nhau để tạo thành một nguồn duy nhất theo thứ tự thời gian của dữ liệu
  • Nội dung kỹ thuật số được phân phối thay vì sao chép hoặc chuyển giao, tạo ra một bản ghi bất biến về nội dung
  • Nội dung được phân cấp, cho phép mọi người truy cập đầy đủ theo thời gian thực và minh bạch
  • Blockchain có tính minh bạch và khả năng bảo toàn dữ liệu cao
  • Ưu điểm, Blockchain là một công nghệ mang tính cách mạng. Bởi nó giúp giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận cùng khả năng ứng dụng cao.

Cách thức hoạt động của công nghệ Blockchain

Hoạt động của Blockchain dựa trên 4 yếu tố:

  • Phải có giao dịch
  • Mọi thông tin về giao dịch phải được xác minh: thời gian, địa điểm, số người tham gia, giá trị giao dịch…
  • Giao dịch đó phải được lưu trữ trong block
  • Block đó phải nhận được hash

Ứng dụng blockchain

Blockchain có số lượng ứng dụng gần như vô tận trên hầu hết mọi ngành. Chẳng hạn như: theo dõi gian lận trong tài chính; chia sẻ an toàn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân; theo dõi quyền sở hữu trí tuệ.
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến