Cao đẳng ngành Tiếng Hàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 161/2020/QĐ-HIC, ngày 26 tháng 06 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội)

 

Tên ngành, nghề:     TIẾNG HÀN QUỐC

Mã ngành, nghề:      6220211

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:   2 năm (24 tháng)

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Tiếng Hàn Quốc trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp, nhân cách sư phạm, sức khỏe tốt, có tri thức về văn hóa Hàn Quốc, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn, có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

– Vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống. Biết – hiểu và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Biết khai tháccác kiến thức tin học cơ bản, một số phần mềm và áp dụng được  trong quá trình học tập, trong công việc và cuộc sống.

– Sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Hàn Quốc với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ TOPIK cấp 4 theo thang đánh giá năng lực của Chính phủ Hàn Quốc tức tương đương bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tiếng Anh đạt chứng chỉ TOEIC 400 điểm. Có trình độ nghiệp vụ đủ để làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh, đặc biệt là nắm vững kiến thức, cơ sở lý luận và khả năng thực hành biên phiên dịch trong tình huống giao tiếp.

1.2.2. Kỹ năng: Cử nhân tiếng Hàn Quốc ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:

– Biết dịch thuật các văn bản bằng tiếng Hàn Quốc.

– Vận dụng được các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến dịch thuật ngôn ngữ trong chuyên môn.

– Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm theo nhóm bằng tiếng Hàn Quốc.

– Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và dịch thuật, biết vận             dụng vốn từ

vựng trong quá trình công tác.

1.2.3. Thái độ, tác phong, nghề nghiệp

– Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng và thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trung thực, có trách nhiệm, tư duy phê phán.

– Có tính kiên trì, say mê công việc, nhiệt tình và năng động trong công việc, biết             ứng xử tốt, thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp.

– Có ý thức tự nghiên cứu độc lập và nâng cao trình độ.

– Sinh viên hiểu biết về những thói quen, tác phong làm việc của người Hàn Quốc để có thái độ làm việc phù hợp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan văn hóa, giáo dục, du lịch, công ty liên doanh nước ngoài hay trong các công ty Hàn Quốc, hoặc làm công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các trường, trung tâm khoa học.

– Sinh viên có thể học liên thông lên đại học tại các trường đại học của Hàn Quốc và đại học của Việt Nam có chỉ tiêu đào tạo

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun: 31

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 102tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2070 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 590 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1839 giờ; Kiểm tra: 76 giờ

  1. Nội dung chương trình
Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/

Kiểm

tra

I Các môn học chung 21 435 170 247 18
MH01 Chính trị 4 75 41 30 4
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 0 58 2
MH04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 4 75 36 35 4
MH05 Tin học căn bản 3 75 15 58 2
MH06 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 81 2070 420 1592 58
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 54 1335 285 1012 38
MH07 Dẫn luận ngôn ngữ 2 45 15 28 2
MH08 Tiếng Việt thực hành 2 45 15 28 2
MH09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 15 28 2
MH10 Tiếng Hàn nghe 1 3 75 15 58 2
MH11 Tiếng Hàn nói 1 3 75 15 58 2
MH12 Tiếng Hàn đọc 1 3 75 15 58 2
MH13 Tiếng Hàn viết 1 3 75 15 58 2
MH14 Tiếng Hàn nghe 2 3 75 15 58 2
MH15 Tiếng Hàn nói 2 3 75 15 58 2
MH16 Tiếng Hàn đọc 2 3 75 15 58 2
MH17 Tiếng Hàn viết 2 3 75 15 58 2
MH18 Tiếng Hàn nghe 3 3 75 15 58 2
MH19 Tiếng Hàn nói 3 3 75 15 58 2
MH20 Tiếng Hàn đọc 3 3 75 15 58 2
MH21 Tiếng Hàn viết 3 3 75 15 58 2
MH22 Tiếng Hàn nghe 4 3 75 15 58 2
MH23 Tiếng Hàn nói 4 3 75 15 58 2
MH24 Tiếng Hàn đọc 4 3 75 15 58 2
MH25 Tiếng Hàn viết 4 3 75 15 58 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên ngành 27 735 135 580 20
MH26 Tiếng Hàn du lịch 3 60 30 28 2
MH27 Tiếng Hàn hành chính – văn phòng 3 75 15 58 2
MH28 Văn hóa Hàn Quốc 3 60 30 28 2
MH29 Tiếng Hàn phiên dịch 3 90 30 58 2
MH30 Tiếng Hàn biên dịch 3 90 30 58 2
MH31 Thực tập tốt nghiệp 8 360 0 350 10
TỔNG CỘNG 102 2505 590 1839 76

 

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến