CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỌC VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI F + U.

Chào mừng bạn đến với Học viện Quản lý Kinh tế và Xã hội F + U.

Gọi cho chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi:
Học viện Quản lý Kinh tế và Xã hội F + U
Kurfürsten-Anlage 64-68
69115 Heidelberg
Tel: 06221 7050-170

Việt Nam: 0866.516.388

Người liên lạc của bạn

http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_petra_weber/169039-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_petra_weber_reference.jpg Quản lý
Học viện Petra Weber Điện thoại
: 06221 7050-172E-Mail: petra.weber (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg
http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_manuela_obierai/171290-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_manuela_obierai_reference.jpg Phó Manuela Obierai
Quản lý Học viện Điện thoại : 06221 7050-173E-Mail: manuela.obierai (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg
http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_aysel_akbaba/169033-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_aysel_akbaba_reference.jpg Aysel Kilic Điện thoại chăm sóc
khách hàng
: 06221 7050-170E-Mail: ak-wiso (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg
http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_sabrina_diehl/169042-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_sabrina_diehl_reference.jpg Sabrina Diehl
Dịch vụ khách hàng
Điện thoại: 06221 7050-171E-Mail: ak-wiso (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg

Hình ảnh: ®Settelune Photography, Tiziana Abegg và ®Christian Dammert

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến