CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỌC VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI F + U.

Chào mừng bạn đến với Học viện Quản lý Kinh tế và Xã hội F + U.

Gọi cho chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi:
Học viện Quản lý Kinh tế và Xã hội F + U
Kurfürsten-Anlage 64-68
69115 Heidelberg
Tel: 06221 7050-170

Việt Nam: 0866.516.388

Người liên lạc của bạn

http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_petra_weber/169039-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_petra_weber_reference.jpg Quản lý
Học viện Petra Weber Điện thoại
: 06221 7050-172E-Mail: petra.weber (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg
http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_manuela_obierai/171290-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_manuela_obierai_reference.jpg Phó Manuela Obierai
Quản lý Học viện Điện thoại : 06221 7050-173E-Mail: manuela.obierai (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg
http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_aysel_akbaba/169033-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_aysel_akbaba_reference.jpg Aysel Kilic Điện thoại chăm sóc
khách hàng
: 06221 7050-170E-Mail: ak-wiso (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg
http://fuu-ak-wiso.de/var/fuu/storage/images/ak_wiso/kontakt/fuu_ak_wiso_sabrina_diehl/169042-1-ger-DE/fuu_ak_wiso_sabrina_diehl_reference.jpg Sabrina Diehl
Dịch vụ khách hàng
Điện thoại: 06221 7050-171E-Mail: ak-wiso (at) fuu.de
Kurfürsten-Anlage 64-68, 69115 Heidelberg

Hình ảnh: ®Settelune Photography, Tiziana Abegg và ®Christian Dammert

Các bài liên quan

Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến