Chương trình đào tạo ngành: Hướng dẫn du lịch

Mọi chi tiết xin liên  hệ:    0243.99.13.113 – 0981.241.276 – 0981.257.178 – 0946.359.889 Website: http://quoctehanoi.edu.vn/ – https://caodangquoctehanoi.edu.vn/ Facebook: Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội Đăng ký

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành: Quản trị khách sạn 5 sao

Mọi chi tiết xin liên  hệ:       0243.99.13.113 – 0981.241.276 – 0981.257.178 – 0946.359.889 Website: http://quoctehanoi.edu.vn/ – https://caodangquoctehanoi.edu.vn/ Facebook: Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội Đăng ký trực

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn

Mọi chi tiết xin liên  hệ:      0243.99.13.113 – 0981.241.276 – 0981.257.178 – 0946.359.889 Website: http://quoctehanoi.edu.vn/ – https://caodangquoctehanoi.edu.vn/ Facebook: Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội Đăng ký trực

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành: Quản trị lễ tân

Mọi chi tiết xin liên  hệ:       0243.99.13.113 – 0981.241.276 – 0981.257.178 – 0946.359.889 Website: http://quoctehanoi.edu.vn/ – https://caodangquoctehanoi.edu.vn/ Facebook: Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội Đăng

Xem thêm
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến