THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 NĂM 2019

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 11 tháng 03 đến ngày 16 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 11/03)
Thứ 3
(ngày 12/03)
Thứ 4
(ngày 13/03)
Thứ 5
(ngày 14/02)
Thứ 6
(ngày 15/03)
Thứ 7
(ngày 16/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch – khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng 804)
Pháp luật
(Phòng 804)
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch – khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
9 Tiếng Anh VB2 6 Sáng,
Chiều
Ngữ pháp 1
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 9 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 04/03)
Thứ 3
(ngày 05/03)
Thứ 4
(ngày 06/03)
Thứ 5
(ngày 07/02)
Thứ 6
(ngày 08/03)
Thứ 7
(ngày 09/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch – khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng 804)
Nghỉ lễ
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch – khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ
9 Tiếng Anh VB2 6 Sáng,
Chiều
Ngữ pháp 1
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến