Tiến độ đào tạo

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI
————————-
TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2018-2019
Stt Bitmap Bitmap Bitmap

Tháng

Tuần
Từ ngày
Đến ngày

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52
                                         Từ ngày
Đến ngày
13 20 14 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 10 17 24 1 8 15 22 29
KHÓA 16 26 19 31 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 30 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 16 23 30 7 14 21 28 31
1 K4-QTKS HKV Các môn học/mô đun chuyên ngành Ôn thi Thi học kỳ Nghỉ tết nguyên đán HKVI Thực tập cơ sở/Thực tập tốt nghiệp Ôn thi
TN
Thi TN NGHỈ HÈ
2 K4-KTCBMA HKV  Các môn học/mô đun chuyên ngành HKVI Thực tập cơ sở/Thực tập tốt nghiệp
3 K5-QTKS HKIII Các môn học/mô đun cơ sở ngành HKIV Các môn học/mô đun chuyên ngành Ôn thi thi học kỳ Tổng kết năm học
4 K5-KTCBMA HKIII Các môn học/mô đun cơ sở ngành HKIV Các môn học/mô đun chuyên ngành
5 K5-HDDL HKIII Các môn học/mô đun cơ sở ngành HKIV Các môn học/mô đun chuyên ngành
6 K6-QTKS HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành NGHỈ HÈ
7 K6-KTCBMA HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
8 K6-HDDL HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
9 K6-KTDN HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
10 K6-QTDNV&N HKI  Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
11 NGOẠI NGỮ HKV K4-QTKS Tiếng Anh chuyên ngành 2 Thi NGHỈ HÈ
12 HKV K4-KTCBMA Tiếng Anh chuyên ngành 2
13 HKIII K5-QTKS Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành HK IV K5-QTKS Tiếng Anh chuyên ngành
14 HKIII K5-KTCBMA Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành HK IV K5-KTCBMA Tiếng Anh chuyên ngành
15 HKI K6-Tiếng Anh cơ bản các chuyên ngành HK II K6-Tiếng Anh giao tiếp
Khai bế giảng Ôn rhi Môn chung Môn học/ mô đun
đào tạo nghề
              Thi tốt nghiệp (kiểm tra Nghỉ hè/ lễ Lao động/ngoại khóa Thực tập tại doanh
         kết thúc học kỳ) nghiệp
HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO
TS. Dương Văn Thắng Nguyễn Văn Ánh
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến