Hợp tác đào tạo giữa Học viện kỹ thuật nghề Trung Sơn CHND Trung Hoa với HIC

Sáng ngày 09/12/2019, Học viện kỹ thuật nghề Trung Sơn CHND Trung Hoa và Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đã diễn ra lễ kí kết hợp tác đào tạo giữa hai trường. Học viện kỹ thuật nghề Trung Sơn và HIC làm hết sức mình cho  mở rộng nhu cầu hợp tác đào tạo giáo dục của quốc gia và Nhà trường, phát triển giáo dục và nguồn nhân lực lao động của cả 2 bên, phấn đấu xây dựng trình độ học vấn cao hơn và tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời khuyến khích , động viên tính chủ động của sinh viên và giảng viên, nhân viên.

Các lĩnh vực hợp tác, cam kết, công việc :

  • Trao đổi và tiếp đón các chuyến thăm của giảng viên và người quản lý của hai bên;
  • Trao đổi sinh viên đến bên đối tác để du học dài hạn hoặc ngắn hạn;
  • Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học;
  • Hợp tác về lĩnh vực học thuật, quản lý hoặc chương trình giảng dạy;
  • Hợp tác hội thảo khoa học;
  • Thực hiện các dự án hợp tác giữa hai trường;
  • Giao lưu văn hóa.

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến