Nhiệm vụ của người Quản trị văn phòng

Giới thiệu về ngành Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng là ngành học bao gồm các công việc triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá, thiết kế, lên kế hoạch cho các hoạt động để đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng của một đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp luôn đạt năng suất và hiệu quả.

Quản trị văn phòng giúp phân tích, xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử hay thiết kế các trang web, nghiệp vụ lưu trữ các loại hồ sơ trong doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của người Quản trị văn phòng

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi gắn liền với quản trị văn phòng là quản lý nhân viên gắn liền với văn phòng. Thông thường, các quản trị viên văn phòng chịu trách nhiệm giám sát nhân viên văn phòng, đảm bảo rằng mỗi nhân viên đều có các nguồn lực cần thiết để thực hiện thành thạo các nhiệm vụ được giao của mình. Quản trị viên cũng có chức năng như người gỡ rối, hỗ trợ và giúp đỡ nhân viên khi phát sinh các tình huống bất thường trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các nhà quản trị chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nhân viên định kỳ, đề xuất tăng lương, cung cấp cho nhân viên chương trình đào tạo bổ sung hoặc đào tạo chéo như một phương tiện hỗ trợ những nhân viên đó cải thiện mối quan hệ của họ với người sử dụng lao động.

Vị trí quản trị văn phòng cũng liên quan đến việc đảm bảo rằng văn phòng luôn có các nguồn lực cần thiết để duy trì hoạt động hiệu quả. Điều này liên quan đến việc phối hợp sửa chữa bất kỳ thiết bị văn phòng nào bị trục trặc, hoặc chuẩn bị và gửi yêu cầu về thiết bị mới khi cần thiết.

Quản trị viên văn phòng thường được giao nhiệm vụ quản lý việc sử dụng các vật dụng văn phòng như giấy, dụng cụ viết, mực máy in và các vật dụng khác thường xuyên sử dụng xung quanh văn phòng. Quản trị viên văn phòng luôn cố gắng giữ cho văn phòng hoạt động trong phạm vi ngân sách được giao và thường có một số đầu vào trong việc lập kế hoạch ngân sách cho các kỳ kế toán sắp tới.

Đăng ký học ngành Quản trị văn phòng tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội đi thực tập tại các công ty, doanh nghiệp lớn ngay từ năm nhất. Chương trình học lý thuyết song song với thực hành giúp các bạn dễ dàng tiếp cận với ngành học và nâng cao kỹ năng.

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến