Tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên

Nếu như kiến thức chuyên môn là điều kiện cần thì kỹ năng mềm chính là điều kiện đủ để sinh viên có hành trang vững chắc khi ra trường.

Thực tế cho thấy, kỹ năng mềm là tiêu chí quan trọng mà các nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên. Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ cảm xúc dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người.

Kỹ năng mềm chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, càng không phải là cá tính đặc biệt. Nhưng chúng lại quyết định đến việc đánh giá năng lực của bạn. Đặc biệt, với các vị trí quản lý, lãnh đạo thì cần có khả năng sử dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn những kỹ năng này.

Một số kỹ năng mềm phổ biến:

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng xử lý tình huống
  • Kỹ năng thuyết phục
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Thái độ tích cực
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Đạo đức nghề nghiệp

Nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên nói. Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đã đẩy mạnh đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Đây là một trong những môn học thuộc khối kiến thức chung ngay từ năm nhất. Và được xác định là nội dung có tính then chốt trong đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Tại HIC, sinh viên được đào tạo = các kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tư duy – logic; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng tổ chức họp…

Bên cạnh những kỹ năng chung cần thiết tùy vào đặc thù từng chuyên ngành mà sinh viên được đào tạo sâu về một số kỹ năng nhất định. Ví dụ khối ngành ngôn ngữ, chú trọng đào tạo kỹ năng thuyết trình; khối ngành kinh tế, chú trọng kỹ năng lãnh đạo; khối ngành kỹ thuật chú trọng kỹ năng làm việc nhóm, tư duy – logic…

 

 

 

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến