THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 NĂM 2018

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 24/12)
Thứ 3
(ngày 25/12)
Thứ 4
(ngày 26/12)
Thứ 5
(ngày 27/12)
Thứ 6
(ngày 28/12)
Thứ 7
(ngày 29/12)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Ngôn ngữ 2 – tiếng Pháp
Phòng 804
An ninh – an toàn trong khách sạn
Phòng 804
Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
Thiết kế nội thất khách sạn
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Thực hành chế biến làm bánh
Phòng thực hành
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ ôn thi Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
4 KTCBMA 5 Sáng KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Thực hành chế biến làm bánh
Phòng thực hành
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Pháp luật
Phòng 806
6 KTCBMA 6 Chiều Nghỉ ôn thi Tiếng Anh A1
Phòng 806
Chính trị
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Chính trị
Phòng 806
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Pháp luật
Phòng 806
Chiều Pháp luật
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Pháp luật
Phòng 806
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Pháp luật
Phòng 806
Chiều Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Pháp luật
Phòng 806
9 Tiếng Anh VB2 6 Sáng,
Chiều
Nghỉ
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 17/12)
Thứ 3
(ngày 18/12)
Thứ 4
(ngày 19/12)
Thứ 5
(ngày 20/12)
Thứ 6
(ngày 21/12)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Ngôn ngữ 2
– tiếng Pháp
Phòng 804
An ninh – an toàn trong khách sạn
Phòng 804
Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
Thiết kế nội thất khách sạn
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ ôn thi KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ ôn thi Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Marketing du lịch Phòng 806 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
4 KTCBMA 5 Sáng Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch Phòng 806 Pháp luật
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
6 KTCBMA 6 Chiều Pháp luật
Phòng 806
Tiếng Anh A1
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực Phòng 806 Chính trị
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch Phòng 806 Pháp luật
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch Phòng 806 Pháp luật
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
9 Tiếng Anh VB2 6 Sáng,
Chiều
Ngữ pháp 1
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 10/12)
Thứ 3
(ngày 11/12)
Thứ 4
(ngày 12/12)
Thứ 5
(ngày 13/12)
Thứ 6
(ngày 14/12)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghỉ ôn thi Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Ngôn ngữ 2 – tiếng Pháp
Phòng 804
An ninh – an toàn trong khách sạn Phòng 804 Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng 802
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ ôn thi Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Marketing du lịch
Phòng 806
Nghỉ ôn thi Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng 802
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực Phòng 806 Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Chính trị
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực Phòng 806 Pháp luật
Phòng 806
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực Phòng 806 Pháp luật
Phòng 806
9 Tiếng Anh
(VB2)
6 Sáng,
Chiều
Ngữ pháp 1
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30 (lớp Tiếng Anh VB2 học từ 8h00)
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 3/12)
Thứ 3
(ngày 4/12)
Thứ 4
(ngày 5/12)
Thứ 5
(ngày 6/12)
Thứ 6
(ngày 7/12)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Ôn thi Quản trị tài chính Doanh nghiệp Du lịch-khách sạn Quản trị nguồn nhân lực

Phòng 804

Quản trị cơ sở vật chất và kĩ thuật khách sạn

Phòng 804

An ninh- an toàn trong khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng 802
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành KT pha chế đồ uống Phòng thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
3 QTKS 5 Sáng Ôn thi Quản trị tài chính Doanh nghiệp Du lịch-khách sạn Quản trị nguồn nhân lực

Phòng 804

Marketing du lịch

Phòng 806

An ninh- an toàn trong khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng 802
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành KT pha chế đồ uống Phòng thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch

Phòng 806

Pháp luật
Phòng 806
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Văn hóa ẩm thực

Phòng 806

Chính trị
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch

Phòng 806

Pháp luật
Phòng 806
Văn hóa ẩm thựcPhòng 806
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 806
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 806
Marketing du lịch

Phòng 806

Pháp luật
Phòng 806
Văn hóa ẩm thựcPhòng 806
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến