THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K9 NHẬP HỌC ĐỢT 2

Căn cứ vào chương trình đào tạo và các diễn biến mới nhất của dịch Covid – 19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K9, NHẬP HỌC ĐỢT 2.

Đây là nội dung vô cùng quan trọng dành cho Tân sinh viên, Không chỉ cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích, mà chương trình còn giúp các em nắm được những nội quy, quy định, quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Đồng thời nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết để phát triển bản thân trong tương lai.

Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đi tượngTất cả Tân sinh viên K9, nhập học Đợt 2, niên khóa 2021- 2023.

2. Hình thức học: Online

3. Kế hoạch học tập

  • Thời gian: Bắt đầu giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 16 – 20/08/2021.
  • Thời khoá biểu cụ thể được giáo viên chủ nhiệm thông báo tới từng lớp và được cập nhật trên Website.

4. Yêu cầu

Đề nghị tất cả Tân sinh viên K9 chủ động trang thiết bị học tập, tham gia đầy đủ theo thời gian ghi rõ trong thời khóa biểu.

5. Lưu ý

Sau khi kết thúc tuần học Chính trị đầu khóa, sinh viên sẽ tiến hành làm bài thu hoạch theo hướng dẫn.

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Từ 8h00 – 9h00 MC chương trình.

Giới thiệu Truyền thống Nhà trường; Sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường.

ThS. Hoàng Phương Thảo

Chủ tịch HĐQT trường

ThS. Nguyễn Văn Sinh

Hội trường lớn + Lớp  học
Từ 9h00 -11h00 Mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022, những vấn đề SV mới cần quan tâm. SV với cuộc CMCN 4.0 Hiệu trưởng

TS. Trương Tuấn Dũng

Hội trường lớn + Lớp  học
Từ 8h00 – 11h00 Phổ biến kế hoạch khóa học – các nội quy, quy chế, đối với sinh viên và những Quy định của Nhà trường đối với SV trong năm học 2021 – 2022. CN. Kiều Quang Phòng

ThS. Hoàng Phương Thảo

Hội trường lớn + Lớp  học
Từ 8h00 – 11h00 1. Quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội XIII  của Đảng,  Nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.

2 Triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”

 

TS. Đông Thị Hồng Hội trường lớn + Lớp học
Từ 8h00 – 11h00 “Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên mới.”

 

ThS Phan Thị Phương Thảo

 

Hội trường lớn + Lớp học
Từ 8h00 – 11h00 –  Kỹ năng khởi nghiệp và giao tiếp cho SV.

–  Hướng dẫn Viết thu hoạch

 

ThS. Hoàng Phương Thảo + GVCN Hội trường lớn + Lớp học
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến