MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

 

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐƯỢC TRÌNH  BÀY THEO THỨ TỰ SAU:

 1. Trang bìa báo cáo thực tập tốt nghiệp: Mẫu kèm theo
 2. Mục lục của báo cáo thực tập tốt nghiệp: Ghi chi tiết từng chương mục và số trang của chương mục đó.
 3. Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp: Trình bày rõ các vấn đề theo trình tự:

3.1. Phần mở đầu: Mục đích, Đối tượng, Phương pháp thực tập, Kết cấu báo cáo

3.2. Nội dung:

 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3

3.3. Kết luận:

 • Những kết luận chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • Đóng góp và kiến nghị của tác giả về sử dụng kết quả nghiên cứu của báo cáo thực tập tốt nghiệp.
  1. Danh mục các tài liệu tham khảo (có hướng dẫn riêng kèm theo)
  2. Các phụ lục (nếu có) để làm sáng tỏ nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, theo đúng yêu cầu của các công trình đưa in, kể cả tài liệu minh hoạ. Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ … nếu trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì cần được đóng ngay đầu bảng biểu… vào gáy của quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp. Công thức được soạn thảo rõ ràng bằng các phần mềm chuyên dụng hoặc Word đã có.
 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), có độ dày từ 50à80 trang, không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và danh mục tài liệu tham khảo.
 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp sử dụng chữ VnTime (Roman) hoặc Times New Roman cỡ chữ 14 hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Trang 1 là trang đầu tiên của phần “Mở đầu”
 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp đóng bìa cứng, khổ 210 x 297 mm, ngoài bìa có mạ chữ vàng.
 5. Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 1. Cách đánh số bảng biểu, hình vẽ
 • Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương
 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.
 • Đối với những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

     Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy này sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của báo cáo thực tập tốt nghiệp phần mép giấy bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

 1. Trình bày công thức, biểu thức toán học

Việc trình bày công thức, biểu thức toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn báo cáo thực tập tốt nghiệp. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong công thức, biểu thức có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tất cả các công thức, biểu thức cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm công thức, biểu thức mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi công thức, biểu thức trong nhóm công thức (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

 1. Cách chú dẫn xuất xứ của nội dung được trích từ tài liệu tham khảo

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm báo cáo thực tập tốt nghiệp nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Việc chú dẫn tài liệu tham khảo trong báo cáo thực tập tốt nghiệp phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [41], [42].

 1. Danh mục tài liệu tham khảo

      Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC:

 1. Đối với các văn bản chung (luật, hiến pháp…) thì xếp theo chữ cái đầu tiên của văn bản.
 2. Đối với các công trình, tác phẩm của các tác giả cụ thể:

   –  Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

       – Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

       – Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…

 1. c) Đối với tài liệu tham khảo làsách, báo cáo thực tập tốt nghiệp, báo cáo,phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, báo cáo thực tập tốt nghiệp hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài báo trong một cuốn sách,… phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt giữa cặp ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

      Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu được đăng tải trên các trang web, cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày truy cập.

 

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến