Trung cấp CNOT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Thời gian đào tạo: 2 năm (24tháng)
Địa điểm đào tạo: Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
STT
môn học,
mô đun
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
1 MH01 Giáo dục chính trị 2 30 29 0 1
2 MH02 Pháp luật 1 15 14 0 1
3 MH03 Giáo dục thể chất 1 1 30 0 29 1
4 MH04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 45 15 29 1
5 MH05 Tin học căn bản 2 45 15 29 1
6 MH06 Ngoại ngữ cơ bản (tiếng Anh) 4 90 30 58 2
7 MĐ07 Vật liệu cơ khí 2 30 29 0 1
8 MĐ08 Vẽ kỹ thuật 2 45 15 28 2
9 MĐ09 An toàn lao động 2 30 25 4 1
10 MĐ10 Cơ ứng dụng 3 60 30 28 2
11 MĐ11 Dung sai lắp ghép 2 45 15 28 2
12 MĐ13 Thực hành nguội cơ bản 2 45 15 28 2
13 MĐ14 Thực hành hàn cơ bản 2 45 15 28 2
14 MĐ17  AutoCAD 2 45 15 28 2
15 MĐ20 Kỹ thuật chung về ô tô 2 45 15 28 2
16 MĐ21 Động cơ đốt trong 2 45 15 28 2
17 MĐ22 Sửa chữa Cơ khí động cơ đốt trong 4 90 30 57 3
18 MĐ23 Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn 2 30 29 0 1
19 MĐ24 Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 4 90 25 62 3
20 MĐ25 Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 4 90 25 62 3
21 MĐ26 Thực hành điện động cơ 4 90 25 62 3
22 MĐ27 Hệ thống truyền động và di chuyển Ô tô 4 90 30 57 3
23 MĐ28 Hệ thống lái trên Ô tô 2 45 15 28 2
24 MĐ29 Hệ thống phanh Ô tô 4 90 30 57 3
25 MĐ30 Hộp số tự động ô tô 2 45 15 28 2
27 MĐ32 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 2 45 15 28 2
28 MĐ33 Nâng cao hiệu quả dịch vụ và sửa chữa ô tô 2 45 15 28 2
30 MĐ35 Thực tập tại doanh nghiệp 6 320 317 3
31 MĐ36 Thực tập tốt nghiệp 6 240 10 226 4
Tổng cộng
Ghi chú:
Thời gian khóa học: 2 năm học, 6 học kỳ, 1 năm 3 học kỳ
Thời gian đào tạo: 15 tuần/học kỳ
Thời gian thực học: 25 tiết/tuần, 375 tiết/kỳ
Thời gian tự học có hướng dẫn tối thiểu: 5 tiết/tuần, 75 tiết/kỳ
TRƯỞNG KHOA
Ths. Nguyễn Công Cát
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến