THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 08 NĂM 2018

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 31 tháng 08 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 27/08)
Thứ 3
(ngày 28/08)
Thứ 4
(ngày 29/08)
Thứ 5
(ngày 30/08)
Thứ 6
(ngày 31/08)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Tự học Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9
2 KTCBMA 4 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9
3 QTKS 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9
4 KTCBMA 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9
5 HDDL 5 Chiều Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9
6 KTCBMA 6 Chiều Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Gala chào mừng tân sv 2018 Gala chào mừng tân sv 2018
7 KT-DL 6 Chiều Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Gala chào mừng tân sv 2018 Gala chào mừng tân sv 2018
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30
                    Nguyễn Văn Ánh

 

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 20 tháng 08 đến ngày 25 tháng 08 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 20/08)
Thứ 3
(ngày 21/08)
Thứ 4
(ngày 22/08)
Thứ 5
(ngày 23/08)
Thứ 6
(ngày 24/06)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng nghỉ Tự học Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
nghỉ Quan trị cơ sở vật chất & kỹ thuật khách sạn
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Chiều Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
6 KTCBMA 6 Chiều Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
7 KT-DL 6 Chiều Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30
                    Nguyễn Văn Ánh

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 18 tháng 08 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 13/08)
Thứ 3
(ngày 14/08)
Thứ 4
(ngày 15/08)
Thứ 5
(ngày 16/08)
Thứ 6
(ngày 17/06)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng nghỉ Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Quan hệ và chăm sóc khách hàng
Phòng 804
Tự học
2 KTCBMA 4 Sáng tập trung nghe phổ biến kế hoạch
Phòng 804
Học thực hành Học thực hành Học thực hành Học thực hành
3 Khóa 5 Chiều tập trung nghe phổ biến kế hoạch
Phòng 804
Học thực hành Học thực hành Học thực hành Học thực hành
4 KTCBMA 6 Chiều Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
5 KT-DL 6 Chiều Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30
                    Nguyễn Văn Ánh
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến