Giới thiệu khoa Kỹ thuật công nghệ

1. Chức năng nhiệm vụ

Khoa Kỹ thuật Công nghệ với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC). Khoa có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

– Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về Kỹ thuật – Công nghệ cho thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận

– Nghiên cứu các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các qui chế, qui định của cơ quan quản lý, chức năng nhiệm vụ của nhà trường để tham mưu cho Hiệu trưởng có những quyết sách đúng đắn trong chiến lược xây dựng và đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của trường, của tỉnh, của xã hội.

– Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận. Sử dụng hợp lí nguồn nhân lực hiện có ở khoa, trường và địa phương. Có chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo dục có chất lượng.

– Tổ chức đăng kí các đề tài NCKH từ cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như các đề tài ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn sinh viên NCKH.

– Hợp tác với các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để trao đổi cán bộ, tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy.

Lớp Công nghệ ô tô tại Lễ bế giảng và ký hợp đồng làm việc

– Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, Hàn công nghệ cao và chuyên ngành khác..

– Nghiên cứu, tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo mới thuộc chức năng quản lý để đề xuất với Khoa, nhà trường, đáp ứng yêu cầu mở thêm các ngành đào tạo mới;

– Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Quản lí, giáo dục, rèn luyện sinh viên để trở thành những cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

 – Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

– Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác Hiệu trưởng giao.

Sinh viên ngành Công nghệ Ô tô Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

2. Cơ cấu tổ chức

– Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Công Cát

– Trưởng bộ môn Công nghệ ô tô: Ths. Nguyễn Thành Vinh

– Trưởng bộ môn Cơ khí: Ths. Vũ Văn Mạnh

– Trưởng bộ môn Kỹ thuật xây dựng: Ths. Lê Thành Vân

– Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin: Ths. Nguyễn Thị Loan

– Giáo vụ khoa: Nguyễn Thị Thanh Hà

– Hiện nay Khoa Kỹ thuật Công nghệ có 29 giáo viên bao gồm: 3 TS; 14 Thạc sỹ; 12 Cử nhân; nhiều thầy cô đang đi học Thạc sỹ và Nghiên cứu sinh.

3. Chuyên ngành đào tạo

  • Công nghệ ô tô
  • Cắt gọt kim loại
  • Hàn công nghệ cao
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Quản trị mạng máy tính

4. Liên hệ

– Văn phòng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

    Địa chỉ: Số 1 – Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.99.13.113

– E-mail: hiccaugiay@gmail.com

– Website: caodangquoctehanoi.edu.vn

– Đăng ký:

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến