1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin tuyển sinh các ngành ngôn ngữ hệ chính quy năm 2020

Ngành Ngôn ngữ hiện nay đang là ngành học hot và được các bạn trẻ lựa chọn cho tương lai sự nghiệp của mình.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Anh – Hệ chính quy văn bằng 2

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG  QUỐC TẾ HÀ NỘI —————————— Số:45/2020/TBTS-HIC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem thêm